Menu
Pautan
  Surat Khabar
 Berita Harian
 Business Times
 Harian Metro
 Malay Mail
 The Star
  Portal
 MAMPU
 MyGovernment
  PNM
 OPAC

 FAQ i-Pakar
Muka Surat : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
Id Soalan : 809
Kategori Soalan : Galakan Membaca
Soalan :
Ingin mendapatkan maklumat mengenai program dan aktiviti yang dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia.
Jawapan :
Sukacita dimaklumkan Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) sentiasa berusaha untuk mempelbagaikan program/aktiviti yang boleh dimanfaatkan oleh kumpulan sasaran termasuklah penyelidik, profesional, pelajar dan orang awam. Aktiviti/program yang diadakan merupakan kerjasama dengan institusi/organisasi yang berkenaan. Antara aktiviti/program yang dilaksanakan ialah program galakan membaca, literasi maklumat, sumbangan bahan bacaan kepada perpustakaan dan sebagainya. Bersama-sama ini dilampirkan maklumat yang berkaitan. Untuk makluman puan, pelaksanaan aktiviti/program sedemikian adalah bertepatan dengan Pelan Strategik PNM (2009-2013). Maklumat tambahan boleh diperolehi melalui capaian ke laman web PNM (http://www.f5.pnm.my/index.php?id=373). Selain memberi tumpuan kepada kumpulan sasaran di atas, PNM juga mengambil inisiatif untuk meningkatkan tahap perkhidmatan perpustakaan sekolah. Ini termasuklah mengadakan kursus kepada penyelia perpustakaan, melaksanakan program training of trainers, sekolah angkat dan sebagainya.
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
675 Laporan%20Program%20Membaca%202010.pdf application/pdf 3547809 Kb
676 Transformasi perpustakaan.doc application/msword 38912 Kb
Hyperlink I-Digital :

Id Soalan : 810
Kategori Soalan : Lain-Lain
Soalan :
Ingin mendapatkan maklumat berkaitan Rukun Iman di dalam Bahasa Inggeris.
Jawapan :
Dukacita dimaklumkan bahawa, pihak kami telah berusaha mencari maklumat berkaitan Rukun Iman (dalam bahasa inggeris) melalui sumber yang diperlukan iaitu suratkhabar dan majalah namun tidak berjaya memperolehinya. Walaubagaimanapun, pihak kami telah mendapatkan beberapa maklumat rukun negara dari sumber pangkalan data dan Internet. Bersama-sama ini dilampirkan maklumat yang telah diperolehi tersebut. Untuk maklumat tambahan, tuan bolehlah mengakses ke Sumber: http://www.missionislam.com/knowledge/sixpillarsiman.htm atau The Six Pillars of Faith and Other Islamic Beliefs http://www.islamreligion.com/category/50/atau pun melayari perkhidmatan sumber digital PNM (http://pnmdigital.com/). Selain itu, pencarian sendiri bahan PNM boleh dilakukan dengan melayari web OPAC PNM (http://webopac.pnm.gov.my). tuan juga berpeluang membuat pinjaman bahan perpustakaan terus dari rumah melalui perkhidmatan u-pustaka (http://www.u-library.gov.my).
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
677 Pillars of Faith.docx application/vnd.open 110580 Kb
Hyperlink I-Digital :

Id Soalan : 811
Kategori Soalan : Perundangan
Soalan :
Ingin mendapatkan bahan mengenai akta dan peraturan perpustakaan.
Jawapan :
Sukacita dimaklumkan pencarian maklumat mengenai bahan yang diperlukan telah pun diusahakan dan bersama-sama ini dilampirkan maklumat tersebut. untuk makluman tuan, bahan mengenai akta dan peraturan perpustakaan boleh diperolehi melalui capaian ke laman web (http://www.pnm.gov.my/index.php?id=373) Selain itu, PNM turut menyediakan perkhidmatan u-Pustaka yang membolehkan pengguna membuat pinjaman bahan perpustakaan terus dari rumah. Maklumat lanjut boleh diperolehi melalui portal u-Pustaka (http://www.u-library.gov.my)
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
678 WebOPAC PNM-BukuPerpustakaan.docx application/vnd.open 22262 Kb
679 Akta%20Perpustakaan%20Negara%201972%20Pindaan%20Ak application/pdf 38246 Kb
Hyperlink I-Digital :

Id Soalan : 812
Kategori Soalan : Pengurusan Perpustakaan
Soalan :
Ingin mendapatkan maklumat tentang prosedur atau tatacara untuk memohon pinjaman antara perpustakaan (Inter Library Loan).
Jawapan :
Merujuk kepada pertanyaan tuan bagi mendapatkan maklumat tentang prosedur atau tatacara untuk memohon pinjaman antara perpustakaan (Inter Library Loan), sukacita bersama-sama ini dilampirkan brochure tentang SPP.
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
680 Zimbra.mht message/rfc822 781368 Kb
Hyperlink I-Digital :

Id Soalan : 813
Kategori Soalan : Promosi Perpustakaan
Soalan :
Ingin mendapatkan senarai perkhidmatan rujukan yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM).
Jawapan :
Sukacita dilampirkan senarai perkhidmatan rujukan yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) seperti yang dikehendaki oleh puan. Untuk makluman, maklumat tersebut juga boleh diperolehi dari laman web PNM: http://www.pnm.gov.my/index.php?id=54 Selain itu, sekiranya puan ingin sentiasa mendapat maklumat mengenai aktiviti dan perkhidmatan PNM bolehlah mengakses ke rangkaian media sosial berikut:- i) Facebook Perpustakaan Negara Malaysia ii) Blog Ketua Pengarah PNM: http://blogpnm.pnm.gov.my/
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
681 Perkhidmatan Rujukan PNM.doc application/msword 126976 Kb
Hyperlink I-Digital :

Id Soalan : 814
Kategori Soalan : Lain-Lain
Soalan :
Ingin mendapatkan maklumat berkenaan mangkuk tingkat atau lunch box delivery.
Jawapan :
Merujuk kepada pertanyaan tuan, sukacita bersama-sama ini dilampirkan maklumat berkenaan mangkuk tingkat atau lunch box delivery. Maklumat tentang Mumbai Dabbawalas yang juga merupakan salah satu sistem lunch box delivery juga turut disertakan. Tuan juga boleh melayari dan mendaftar bagi pangkalan data Perpustakaan Negara Malaysia iaitu Sumber ElektronikPNM di url http://pnmdigital.com, http://www.mangkuktingkat.com/07/index.html - mangkuk tingkat delivery http://www.momsfood.com.my/menu/default.htm http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/03/54/97/PDF/DABBA.pdf - Dabbawalas, Tiffin Carriers of Mumbai: Answering a need for specific catering mumbai dabbawallhshttp://www.theedgemalaysia.com/sports/181274-what-harvard-is-learning-from-the-mumbai-dabbawalas.html#.UGFqdgzKit4.emailuntuk mendapatkan maklumat berkenaan.
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
682 Dabbawalas%2C%20tiffin.pdf application/pdf 127641 Kb
683 Dabbawalas%20of%20mumbai.pdf application/pdf 1009886 Kb
684 Mangkuk Tingkat has appetite for expansion.docx application/vnd.open 398589 Kb
685 Mumbai%20dabbawaLA.pdf application/pdf 2374930 Kb
686 MumbaI%20Dabbawalas.pdf application/pdf 52591 Kb
Hyperlink I-Digital :

Id Soalan : 815
Kategori Soalan : Sejarah
Soalan :
Ingin mendapatkan maklumat mengenai 13 May 1969: A historical survey of Sino-Malay relations.
Jawapan :
Merujuk kepada permintaan Dato' untuk merujuk buku yang bertajuk 13 May 1969: A historical survey of Sino-Malay relations, sukacita bersama-sama ini dilampirkan maklumat berkenaan.
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
687 Book%2013%20may%201-30p.pdf application/pdf 8201265 Kb
688 cover%20belakang.pdf application/pdf 406624 Kb
689 page%2031-60.pdf application/pdf 10156065 Kb
690 page%2061-90.pdf application/pdf 11343575 Kb
691 page%2091-%20124.pdf application/pdf 10026111 Kb
692 page%20125-156.pdf application/pdf 8502948 Kb
Hyperlink I-Digital :

Id Soalan : 816
Kategori Soalan : Promosi Perpustakaan
Soalan :
Ingin mendapatkan maklumat mengenai U-Pustaka.
Jawapan :
Merujuk kepada pertanyaan puan, sukacita bersama-sama ini dilampirkan maklumat brochure dan booklet berkenaan u-pustaka. . Puan juga boleh melayari laman web di url http://www.u-library.gov.my untuk maklumat lanjut tentang keahlian dan perkhidmatan u-pustaka tersebut
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
693 BROCHUR%20N%20BOOKLET%20U-PUSTAKA.pdf application/pdf 4808255 Kb
Hyperlink I-Digital :

Id Soalan : 817
Kategori Soalan : Wanita
Soalan :
Ingin mendapatkan maklumat daripada keratan akhbar mengenai tokoh budayawan-Azah Aziz.
Jawapan :
Sukacita bersama-sama ini dilampirkan keratan akhbar mengenai tokoh budayawan-Azah Aziz. Maklumat yang dilampirkan diperolehi dari pangkalan data Mylib (http://pnmdigital.pnm.my)dan nstp e-media (http://emedia.com)
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
694 Keratan Akhbar-Tokoh Budayawan Azah Aziz.doc application/msword 128000 Kb
Hyperlink I-Digital :

Id Soalan : 818
Kategori Soalan : Pembangunan Perpustakaan
Soalan :
Ingin mendapatkan beberapa maklumat tentang peranan keusahawanan dalam perpustakaan untuk rujukan.
Jawapan :
Merujuk kepada emel puan yang terdahulu, puan boleh berhubung secara terus dengan saya, Hasnan Binti Mamat @ Ahmad Shazili di talian 03-2687 1763 untuk melakukan temujanji. Namun, sukacita bersama-sama ini dilampirkan beberapa maklumat tentang peranan keusahawanan dalam perpustakaan untuk rujukan puan.
Attachment
Id File Nama Fail Jenis Fail Saiz Fail  
695 librarian_as_entrpreneur[1].pdf application/pdf 1117692 Kb
696 peter_mccracken_librarian_as_entrepreneur[1].pdf application/pdf 747213 Kb
Hyperlink I-Digital :

Perpustakaan Negara Malaysia: Laman Intranet PNM 2005